Hội nghị bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH

22/04/2020, 23:29

Ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Vụ hợp tác Quốc tế, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại năm 2019 cho đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH và thành viên Ban chỉ đạo

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; các CCVC và NLĐ thuộc BHXH tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo BHXH các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 4 (từ Hà Tĩnh đến Phú Yên); các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị; đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào tiến trình hội nhập khu vực và thế giới, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động, hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của ngành BHXH luôn được thực hiện trên cơ sở quan điểm định hướng chỉ đạo của Đảng, hệ thống chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề như: Hội nhập quốc tế, kết quả tổ chức hội nghị ASSA lần thứ 35 và công tác chuẩn bị hội nghị ASSA lần thứ 36; chuyên đề về quan hệ Mỹ - Trung Quốc, Mỹ - Triều Tiên và tác động đến Việt Nam; chuyên đề về cách mạng công nghiệp 4.0, EVTFA và CPTPP…

Giới thiệu chuyên đề về phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới

Thông qua hội nghị này nhằm trang bị cho đội ngũ công chức viên chức, lao động ngành BHXH những kiến thức chung về hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam, giúp nâng cao kĩ năng, kiến thức, phương pháp truyền thông mới theo tư duy hiện đại, góp phần tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác hội nhập và hợp tác quốc tế của ngành BHXH, tiến tới mục tiêu vì sự nghiệp an sinh xã hội bền vững, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cập nhật kịp thời các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của Việt Nam cho các thành viên Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Minh Giang - Bá Nam - Hoài Thu