Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

24/12/2022, 14:30

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 - Sáng 24/12/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 Đồng chí Trần Thanh Lâm,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại hội nghị_Ảnh:PV.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị có hơn 700 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; đại diện lãnh đạo các thường trựcTỉnh ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá công tác báo chí  năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; báo cáo kết quả công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023...

Theo báo cáo, trong lĩnh vực báo chí, công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động báo chí tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển theo định hướng Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” gắn với công cuộc chuyển đổi số. Năm 2022, báo chí thể hiện những bước chuyển mình quan trọng, như: Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả; quyết liệt chấn chỉnh, xử lý sai phạm và dấu hiệu sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là đối với những vấn đề liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; khẳng định việc xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí và người làm báo có văn hoá là một trong những yếu tố rất quan trọng để xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính nhân văn, chuyên nghiệp.

Quang cảnh hội nghị_Ảnh: PV.

Năm 2022, là năm đầu tiên, các tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí  được Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT, ngày 22/7/2022 nhằm giúp các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí, các tổ chức và cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chlệch hướng nhằm tạo môi trường, lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.  

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tiếp tục được triển khai; phát triển báo chí theo định hướng của Đại hội XIII của Đảng: “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Chú trọng, tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, nhà báo; thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại hội nghị_Ảnh: PV.

Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, đặc biệt là các tuyến tin, bài thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; truyền thông công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội...

Tuy nhiên, công tác báo chí năm 2022 cũng còn một số hạn chế, trong đó,vẫn còn xẩy ra không ít cơ quan tạp chí có dấu hiệu “ báo hóa” tạp chí. Các cơ quan tạp chí này có xu hướng tác nghiệp, xuất bản tin tức theo hướng gây hiểu nhầm là báo; vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên vi phạm luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị cũng dành thời gian nghe đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ về các vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí hiện nay cũng như đời sống báo chí - truyền thông; nhận diện xu hướng, thách thức và từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023 và trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, thay mặt ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động hưởng ứng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg, ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022_Ảnh: PV.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, báo chí không chỉ xác định phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023 mà còn phải hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào năm 2025. Báo chí cần có các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn nhằm hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cơ quan báo chí cần bám sát thực tiễn để phản ánh thực tiễn đời sống của nhân dân mọi miền đất nước, kiều bào ở nước ngoài, đồng thời thực hiện tốt chức năng định hướng thông tin của mình; đồng hành cùng dân tộc, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, hướng tới tính nhân văn. Các cơ quan báo chí cần nhận thức đầy đủ hơn chức năng và nhiệm vụ phản biện xã hội của mình để làm tốt hơn nữa vai trò của mình, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đi vào thực tiễn. Trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ này, báo chí cũng cần tỉnh táo, kiên định không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cùng với đó, báo chí cần tiếp tục làm tốt vai trò đồng hành, tiên phong hơn nữa trong nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

 Ngọc Bích