Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP mở rộng

12/08/2021, 16:49

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP mở rộng - Ngày 11/8, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng bằng hình thức Zoom

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị nhằm sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; Công bố quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổn g Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng Công ty có đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Phạm Công Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc TCT; Các đồng chí uỷ viên UBKT Đảng uỷ; Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng 6 tháng, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Tổng Công ty.

Đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo tại hội nghị

Thông qua việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng, ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tạo niềm tin trong CNV và người lao động. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện.

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Phạm Công Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Phạm Công Thảo, Phó Bí thư , Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đôc Tổng Cty trình bày tóm tắt báo cáo tại hội nghị

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời, chỉ đạo cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch của cấp mình. Việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết về “nhiệm vụ công tác năm 2021” cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 để từ đó có các giải pháp, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tận dụng được cơ hội thị trường.

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị cơ bản vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục có hiệu quả, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 251% kế hoạch năm và là số lợi nhuận đạt cao nhất trong nhiều năm vừa qua; Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động theo chương trình đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định như: việc tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn II-Tisco và Dự án của VTM chưa giải quyết được, phương án Tái cơ cấu Tisco và VTM vẫn chưa được cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận để triển khai thực hiện; Việc quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ-Tổng công ty chưa hoàn thành; vẫn còn một số vấn đề trong đời sống sản xuất, làm việc của công nhân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đã đánh giá, tổng kết những kết quả chính mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, ông cũng đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc phân tích những hạn chế nêu trên, từng lĩnh vực, từng vấn đề liên quan đến đơn vị mình để khẩn trương có các giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

 Cùng ngày, đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định số 301-QĐ/ĐUK ngày 19/7/2021 của Đảng ủy Khối DNTW về chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Quyết định số 302-QĐ/ĐUK ngày 19/7/2021 của Đảng ủy Khối DNTW về chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Công Thảo, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Phúc và đồng chí Phạm Công Thảo.

P.V