Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV thông qua 9 Nghị quyết quan trọng

Ngày 4/11, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ XI quyết nghị một số nội dung quan trọng nhằm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022, thông qua 9 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, pháp chế, văn hóa xã hội với sự đồng thuận cao của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp và tham gia, cho ý kiến sâu sắc vào một Nghị quyết sẽ được thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại kỳ họp_ Ảnh: TTXVN.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Quỹ thời gian còn lại của năm 2022 để về đích hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% còn ngắn, áp lực lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu  phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thật sự trăn trở, năng động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, thực tế của công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương và làm gương; sâu sát cụ thể, nắm chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, sở, ngành.

Trong 10 tháng năm 2022, tỉnh Quảng Ninh vẫn kiên trì giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, giữ vững đà tăng trưởng GRDP hơn hai con số trong 6 năm liên tiếp 2016 - 2021 và dự báo cả năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng đạt 44.870 tỷ đồng (tăng 19% cùng kỳ), trong đó thu nội địa đạt 32.470 tỷ đồng (tăng 13% cùng kỳ). Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển, triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm không đạt yêu cầu đề ra.

Tại kỳ họp thứ XI, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2027; Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025. Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung chức vụ ủy viên UBND tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đợt 3 năm 2022.

9 nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Khóa XIV:

(1) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

(2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh.

(3) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2027.

(4) Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

(5) Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(6) Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình dự án dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bạn tỉnh đợt 3 năm 2022; điều chỉnh tên, diện tích thu hồi, loại đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất diện tích quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án công trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

(7) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(9) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vũ Nam Trà ( tổng hợp)

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top