Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2021-2022

12/10/2021, 22:42

Sáng 12/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 chào mừng hơn 2.600 tân sinh viên Khóa 41 tựu trường.

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh trống Khai giảng năm học mới 2021-2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, buổi Lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường C của Học viện và trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS. Vũ Đình Hòe, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Quản lý Đào tạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ Khai giảng, về phía Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam có ngài Đại Lat-tan-na Phai-vanh, Phó phòng Văn hóa - Giáo dục, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện; lãnh đạo các đơn vị trong Học viện và đại diện sinh viên Việt Nam và sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào các lớp Khóa K41.

Tham dự Lễ Khai giảng trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên các Khóa 38,39,40 cùng hơn 2.600 tân sinh viên Khóa 41.

PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt lãnh đạo Học viện đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã thay mặt lãnh đạo Học viện đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Bức thư của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc viế: "Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành Giáo dục tiếp tục "tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài" như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Xây dựng, triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hoá và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh. Toàn xã hội, ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo, nhắc nhở các em học sinh, sinh viên; đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo trong công tác phòng, chống dịch; các ngành, các cấp cùng 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toản, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vắc-xin và 5K”.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát biểu khai giảng năm học mới, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cho biết: "Năm học 2020-2021 vừa qua là năm học có nhiều những khó khăn, biến động đối với Học viện, đặc biệt là sự bùng phát đại dịch covid-19 đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Song, với sự chủ động, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học".

PGS,TS. Phạm Minh Sơn khẳng định: "Tiếp nối thành tựu đạt được của những năm trước, trong năm học 2021-2022, Học viện tiếp tục giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên; quyết tâm phấn đấu đổi mới toàn diện các mặt công tác của Nhà trường và đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, góp phần thiết thực hướng tới chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện (1962-2022)".

PGS,TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh, để thực hiện tốt các mục tiêu trong năm học 2021-2022, Học viện sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, giữ vững và tăng cường khối đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, tạo tiền đề để tiến hành đổi mới một cách năng động, sáng tạo và có hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo và bồi dưỡng, gắn với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; chú trọng trọng đổi mới về phương pháp giảng dạy, coi đây là một trong những khâu đột phá của Nhà trường.

Thứ ba, quyết tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo trên cơ sở ứng dụng hệ thống quản lý thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng cho quản lý dạy và học; đồng thời, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về đào tạo và bồi dưỡng; thực hiện kiểm định chặt chẽ chất lượng đầu ra theo các chuẩn đã cam kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đảm bảo chất lượng các đề tài, phát triển đội ngũ các nhà khoa học, thu hút nhiều nguồn lực để tăng cường tiềm lực khoa học. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ thiết thực nhiệm vụ đào tạo chương trình quốc tế, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức của Nhà trường, nhất là kiện toàn Hội đồng trường. Xây dựng và trình Học viện Chính trị quốc gia Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, Quy chế tổ chức của Hội đồng trường. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ đi đôi với đổi mới phương thức quản lý hành chính.

Thứ sáu, tiếp cận các nguồn đầu tư nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và các hoạt động của nhà trường; ưu tiên hiện đại hóa phòng học, cơ sở thực hành, thư viện phục vụ học tập của sinh viên.

  GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những thành tích mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết, trong năm học 2021-2022 này, dịch bệnh Covid-19 được dự báo vẫn sẽ còn tiếp diễn, gây ra những khó khăn cho công tác giảng dạy và học tập, đòi hỏi Nhà trường phải nỗ lực nhiều hơn nữa; đặc biệt, phải có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang các trạng thái khác nhau, như: trực tiếp, trực tuyến và vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, trên nguyên tắc thích ứng linh hoạt, an toàn, có hiệu quả, bảo đảm các hoạt động được duy trì, không bị đứt gãy, gián đoạn trong điều kiện còn dịch bệnh.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế và vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần bám sát và thực hiện thật tốt chủ đề năm học này của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là: “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”.

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền bước vào năm học mới với tinh thần mới, quyết tâm cao, phấn khởi, lạc quan, chủ động nắm bắt cơ hội, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1962-2022).

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022

Đại diện cho hơn 2.600 tân sinh viên tân sinh viên Việt Nam và Lào K41 đã có bài phát biểu và tặng bó hoa tươi thắm đến lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Học viện cùng các thầy, cô giáo, cán bộ nhà trường. Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi và trang trọng, với những thành tựu và bước tiến mới, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà trường (1962-2022). Với nhiệt huyết của các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường cùng với sự nỗ lực, cố gắng rèn luyện, học tập của học viên, sinh viên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục có uy tín trên cả nước về đào tạo giảng viên lý luận chính trị và cán bộ báo chí - truyền thông; là một trường Đảng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và là một trường đại học xây dựng trở thành đại học trọng điểm quốc gia trong hệ thống giáo dục quốc dân.

TH

Bình luận