Học viện báo chí tuyên truyền công bố điểm sàn xét tuyển năm 2022.

04/08/2022, 11:21

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022 số 3106-ĐA/HVBCTT-ĐT ngày 23/6/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022.

1. Yêu cầu chung đối với thí sinh dự tuyển theo tất cả các phương thức xét tuyển.

Thí sinh dự tuyển phải có kết quả xếp loại học lực từng học kỳ của 5 học kỳ bậc THPT đạt 6,0 trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12).  Hạnh kiểm từng học kỳ của 5 học kỳ THPT xếp loại Khá trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12).

2. Theo phương thức xét tuyển kết quả  thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đối với các ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2 (tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số) là 22,0 điểm. Các ngành còn lại có điểm sàn là 16,0 điểm.Mức điểm này bao gồm điểm thì theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

3. Theo phương thức xét tuyển.

Căn cứ kết quả học bạ Trung học phổ thông.Thí sinh dự tuyển các chương trình chất lượng cao phải đạt điểm trung bình chung môn tiếng Anh 5 kỳ THPT (không tính kỳ 2 năm lớp 12) từ 7,0 trở lên.

4. Theo phương thức xét tuyển kết hợp. 

Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các chương trình Báo chí: Điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) đạt 6,5 trở lên.

5. Đối với diện ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đăng ký diện ưu tiên xét tuyển ngành Báo chí: Điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ 2 năm lớp 12) đạt 7,0 trở lên.

Lưu ý: Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Diệu Linh