Hoàn thiện chính sách BH thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động

27/05/2021, 10:40

Hoàn thiện chính sách BH thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động - Tại Việt Nam, quỹ BH thất nghiệp có trách nhiệm: Chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ khi mất việc làm; hỗ trợ học nghề; tư vấn giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Chính sách BH thất nghiệp đã thật sự trở thành “chỗ dựa” cho hàng triệu NLĐ, giúp họ có nguồn tài chính để vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì cuộc sống.

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 25/5, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020. Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn- Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Tại cuộc họp, ông Đào Duy Hiện - Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài trình bày nội dung: "Đề xuất hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện BH thất nghiệp ở Việt Nam". Theo đó, Đề tài được thực hiện với mục tiêu giúp chính sách này ngày càng được thực hiện tốt hơn nữa, xứng với vai trò là “điểm tựa” cho NLĐ khi mất việc làm. Do đó, việc đề xuất hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp phải được dựa trên những nghiên cứu, đánh giá quá trình triển khai thực hiện trong thời gian qua, nhất là những khó khăn, vướng mắc; từ đó kiến nghị giải pháp thực hiện phù hợp.

Hiện nay, tại Việt Nam, quỹ BH thất nghiệp có trách nhiệm: Chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ khi mất việc làm; hỗ trợ học nghề; tư vấn giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Như vậy, có thể thấy, trong bối cảnh hiện nay, chính sách BH thất nghiệp đã thật sự trở thành “chỗ dựa” cho hàng triệu NLĐ, giúp họ có nguồn tài chính để vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì cuộc sống.

Khi 4 chế độ trong chính sách BH thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; tư vấn giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ) được thực hiện đầy đủ, sẽ mang lại những lợi ích lớn cho NLĐ và người SDLĐ...

Đánh giá cao nội dung Đề tài do Ban Thực hiện chính sách BHXH đăng ký và triển khai thực hiện, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn- Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: “Chính sách BH thất nghiệp không chỉ quan trọng đối với NLĐ và DN, mà còn đóng vai trò quan trọng giúp ổn định kinh tế-xã hội, là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam”.

“Vì vậy, Đề tài "Đề xuất hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện BH thất nghiệp ở Việt Nam" là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với ngành BHXH Việt Nam cũng như là chính sách được Chính phủ, nhân dân và DN trong cả nước đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của DN, khiến nhiều NLĐ mất việc làm”- Phó Tổng Giám đốc cho biết.

Do đó, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài cần xác định rõ các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, phạm vi, đối tượng nghiên cứu; nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn những tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay đối với chính sách BH thất nghiệp; đồng thời phân tích được những ưu, nhược điểm của chính sách để đề xuất được những giải pháp khắc phục. Trên cơ sở thực tế triển khai, sẽ rút ra những kinh nghiệm để hoàn thiện chính sách với mục đích cao nhất là bảo đảm quyền lợi thiết thực cho NLĐ.

Ngọc Anh - Bá Nam - Thu Trà

Bình luận