Hòa Phát lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất của Forbes lần thứ 5 liên tiếp

22/04/2020, 23:29

Hòa Phát lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất của Forbes lần thứ 5 liên tiếp - Ngày 29/5/2017, Tạp chí Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2017. Đây là lần thứ 5, Forbes Việt Nam công bố danh sách và cũng là lần thứ 5 liên tiếp Hòa Phát với mã chứng khoán HPG được vinh danh.

Danh sách do Forbes Việt Nam xếp hạng lựa chọn các công ty niêm yết đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất theo từng lĩnh vực, mã cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn giao dịch TPHCM (HSX) và sàn Hà Nội (HNX). HPG là công ty niêm yết dẫn đầu nhóm ngành vật liệu.

Đây là danh sách được đánh giá dựa trên tiêu chí Tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời ROE, ROA và tăng trưởng EPS giai đoạn 2012- 2016. Trong giai đoạn này, doanh thu của Hòa Phát đều tăng trưởng mạnh, ROE khoảng từ 24% - 30%, trong khi mức trung bình các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khác khoảng trên 10%. Nhờ vậy HPG luôn là cổ phiếu được các nhà đầu tư quan tâm đưa vào danh mục của mình, đặc biệt là các nhà đầu tư ngoại.

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty niêm yết của Forbes (Mỹ), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2012-2016. Về định tính, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: Thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, đặc biệt là tiêu chí trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động, Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2017.

PV