Hóa đơn điện tử, giúp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội

01/06/2022, 17:20

Hóa đơn điện tử, giúp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội - Đó là khẳng định của đại diện Ngành Thuế tại cuộc họp báo chuyên đề về "Kết quả bước đầu và những vấn đề cần giải quyết khi triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc," do Bộ Tài chính tổ chức chiều 1/6.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Ngọc Minh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 764.314 doanh nghiệp (tương đương 92,6% tổng số doanh nghiệp) và 52.778 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

Theo đó, số lượng hóa đơn cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý từ khi triển khai đến ngày 24/5 là hơn 318 triệu hóa đơn, trong đó hóa đơn có mã trên 106 triệu hóa đơn, hóa đơn không mã (gửi đầy đủ dữ liệu đến cơ quan thuế) hơn 41 triệu hóa đơn, hóa đơn không mã (gửi theo bảng tổng hợp cơ quan thuế) là 170 triệu hóa đơn và hóa đơn theo lần phát sinh là 50.300 hóa đơn; đây là những kết quả rất đang ghi nhận.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh trao thông tin tại buổi họp báo

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết thêm, việc triển khai hóa đơn điện tử là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, cơ quan tài chính và góp phần thực hiện chiến lược Chính phủ điện tử. Và đây cũng là một đột phá lớn của ngành thuế. 

Bởi, việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, phương thức quản lý được chuyển đổi đồng thời, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Cũng theo ông Minh, để việc triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu 1/7/2022 toàn bộ người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, sở/ban/ngành trên toàn quốc và của toàn xã hội.

Do đó, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành công văn số 10847/BTC-TCT ngày 20/9/2021 và công văn số 1799/BTC-TCT ngày 24/2/2022 gửi tới các Ủy ban nhân dân, Tỉnh ủy, Thành ủy về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử trong đó đề nghị thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai đồng thời đặc biệt chú trọng công tác tác tuyên truyền về lợi ích, kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử. 

Về phía Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã hoàn tất về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật (như ban hành các kế hoạch triển khai chi tiết, huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị tại các tỉnh, thành phố. Tổng cục Thuế cũng thành lập trung tâm điều hành và hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai đồng thời thực hiện kết nối với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu… Bởi, hóa đơn điện tử là một loại hình hóa đơn mới và khi được triển khai thì nhiều NNT còn chưa nắm rõ được nội dung, lợi ích trong việc áp dụng. 

Triển khai hóa đơn điện tử là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, cơ quan tài chính và góp phần thực hiện chiến lược Chính phủ điện tử.

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2022/NĐ-CP, đối tượng người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử rất đa dạng với nhiều loại hình kinh tế và cách thức quản lý khác nhau. Do vậy, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai theo từng đợt đối với người nộp thuế theo từng loại hình khác nhau nhằm bảo đảm hiệu quả trong công tác triển khai cũng như không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Mặt khác việc triển khai hóa đơn điện tử thực hiện trên toàn quốc trong đó các địa bàn có tình hình kinh tế xã hội khác nhau; Do vậy, ngành Thuế đã chủ động phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để bố trí, phân bổ nguồn lực trong triển khai, tập huấn, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa,...

Và điểm mấu chốt là phải làm tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đây cũng là vấn đề được ngành thuế nhìn nhận và triển khai ngay từ khi bắt đầu với việc thành lập các Trung tâm điều hành tại Tổng cục Thuế, 63 cục thuế và các tổ xử lý vấn đề tại từng chi cục thuế nhằm nhanh chóng nắm bắt các vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế trong triển khai bảo đảm việc triển khai không gây ảnh hưởng, cũng như sự khó khăn cho người nộp thuế.

Lan Chi