Thủ tướng dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

22/08/2022, 15:12

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo". Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu dự hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết 08.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an dự hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị.

Nguồn: Trần Hải Báo Nhân Dân