Hình ảnh phiên chính thức Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI

31/12/2021, 22:18

Hình ảnh phiên chính thức Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI - Sáng nay, 31/12, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI diễn ra phiên chính thức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).

Các đại biểu dự phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở Trung ương, 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Đại hội đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”…

Đồng chí Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đại biểu đã thông qua báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Ban Chấp hành khóa X; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Tiếp đó, các đại biểu sẽ thảo luận một số nội dung quan trọng, những nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới...

Theo Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Đại hội lần thứ XI diễn ra vào năm 2021, năm đầu tiên toàn Đảng toàn dân toàn quân nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X phát biểu tại Đại hội XI

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI ra mắt Đại hội

Đồng chí Lê Quốc Minh chụp ảnh với các đại biểu của TTXVN dự Đại hội

Đồng chí Lê Quốc Minh chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội

PV