Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Hiện đại hóa hệ thống CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt động

22/04/2020, 23:29

Hiện đại hóa hệ thống CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt động - Việc tiếp tục nâng cấp, hoàn chỉnh các phần mềm qua đó tối ưu hóa các tính năng sử dụng hệ thống CNTT trong việc kiểm soát số thu, nợ đọng của từng đơn vị sử dụng lao động trên cả nước, phục vụ hoạt động chỉ đạo, quản lý điều hành cũng như hướng dẫn nghiệp vụ hàng ngày nhằm bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ người dân được tốt hơn là nhấn mạnh của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017.

Hội nghị giao ban Công tác tháng 11/2017 của BHXH Việt Nam. Ảnh: BHXH Việt Nam

Triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm nghiệp vụ

Việc khai trương Cổng dữ liệu và Hệ thống thông tin giám định BHYT từ năm 2016 là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường giám sát và minh bạch quỹ BHYT. Hệ thống này đã thực hiện nhiều tính năng như: lọc đầu vào (kiểm tra thông tin thẻ BHYT, tra cứu lịch sử KCB, kiểm tra giấy chuyển tuyến,...); theo dõi tình hình sử dụng Quỹ KCB trên toàn quốc nhằm phát hiện các bất thường về tần suất KCB, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; các tỉnh và cơ sở KCB gia tăng chi phí đột biến...

Đồng thời, BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất để hoàn thiện hệ thống thông tin trong toàn ngành BHXH và các kết nối liên ngành với ngành Thuế, Hải quan, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngân hàng, Cơ sở khám, chữa bệnh...; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động của ngành BHXH. Việc chuẩn hóa, kiến trúc hóa lại toàn bộ hệ thống ứng dụng mang lại nhiều ưu điểm, giúp tích hợp và khai thác tối đa các nhóm ứng dụng CNTT.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng, phần mềm và cơ sở dữ liệu để cấp duy nhất một số định danh cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong dự án Xây dựng Hệ thống cấp số định danh và Quản lý BHYT hộ gia đình và Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Đến nay đã tạo lập xong CSDL cho hộ gia đình tham gia BHYT; từng bước xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm.

Xây dựng, hoàn thiện và ra mắt Cổng thông tin điện tử của ngành BHXH trong đó tích hợp và cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin thống nhất và duy nhất của ngành, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin liên quan đến BHXH, BHYT và gửi hồ sơ BHXH.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam khai trương Trung tâm điều hành hệ thống CNTT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo đảm công tác bảo mật thông tin

Trong bối cảnh xu hướng ứng dụng CNTT ngày càng cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, vấn đề phòng, chống mất CSDL, bảo đảm an toàn thông tin là một yêu cầu cấp thiết. Hơn nữa, CSDL của ngành BHXH là CSDL an sinh của hơn 92 triệu dân, chứa đựng thông tin của toàn bộ công dân và tổ chức trên cả nước và được Chính phủ quyết định là một trong sáu CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai. Chính vì vậy, toàn ngành cần thiết phải có các phương án bảo mật chủ động; quản lý, quản trị hệ thống tập trung; giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật chuyên dụng cho toàn bộ dữ liệu của ngành.

Sau một thời gian tích cực, khẩn trương xây dựng, đến nay, Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT ngành BHXH và Trung tâm Dịch vụ khách hàng đã hoàn thành. Sau khi đi vào hoạt động, hai Trung tâm này sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới tiếp nhận thông tin hai chiều giữa BHXH Việt Nam với người dân, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động; bảo đảm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH thông qua môi trường Internet.

Cụ thể, Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT ngành BHXH sẽ là đầu mối quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm; quản lý hạ tầng, hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, hạ tầng kỹ thuật của BHXH Việt Nam; kết nối, xử lý thông tin của ngành với các bên liên quan; tổ chức thực thi các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, ổn định, liên tục của hệ thống CNTT ngành BHXH.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng sẽ là đầu mối cung cấp, giải đáp mọi thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người dân, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động; hỗ trợ người dân, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động trong quá trình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của ngành; thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi tham gia các dịch vụ công trực tuyến của ngành. Đồng thời, đây cũng là kênh thân thiện tiếp nhận mọi thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân để phân luồng chuyển cho các đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHXH Việt Nam.

Có thể nói, lần đầu tiên ngành BHXH có dịch vụ ứng dụng CNTT kết nối với toàn bộ hệ thống y tế một cách đồng bộ. Đây được coi là sự kỳ vọng trong việc bảo đảm quyền lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn; tạo điều kiện giúp ngành BHXH giám sát, kiểm tra, quản lý chi phí KCB BHYT hiệu quả, qua đó tạo niềm tin để người dân yên tâm và tích cực tham gia BHYT./.

Tường Lan