HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình về bảo đảm an toàn thực phẩm

22/04/2020, 23:29

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 22/KH-HĐND tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Thường trực HĐND thành phố sẽ nghe UBND thành phố và các đơn vị liên quan liên quan báo cáo, giải trình (Ảnh: TL)

Phiên giải trình nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố đối với một số sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND thành phố và chính quyền các cấp về thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian vừa qua. Qua đó xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới...

Theo kế hoạch, Thường trực HĐND thành phố sẽ nghe UBND thành phố, các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an thành phố, các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp liên quan báo cáo, giải trình.

Hiện nay, Thường trực HĐND thành phố đang giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chủ trì phối hợp với các ban HĐND thành phố khảo sát, xây dựng phóng sự. Dự kiến, phiên giải trình sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tới. 

Hà Nội Mới