Hải Phòng cần áp dụng cơ chế đặc thù xây cầu Hàn, cầu Đăng

25/04/2017, 23:29

Hải Phòng cần áp dụng cơ chế đặc thù xây cầu Hàn, cầu Đăng - Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc áp dụng cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình cầu Hàn, cầu Đăng, thành phố Hải Phòng.

Hiện tại người dân vẫn phải đi qua cầu Hàn cầu Đăng bằng phao. Ảnh: baohaiphong

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của UBND thành phố Hải Phòng và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải cho phép áp dụng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42 và điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng cần Hàn, cầu Đăng, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; chỉ đạo thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả công trình, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

PV