Hà Nội yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy

12/09/2022, 15:36

Hà Nội yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy - Đó là tinh thần của Công văn số 504-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký ban hành.

Tinh thần của Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước và thành phố Hà Nội, tình hình cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là các vụ cháy xảy ra thời gian gần đây, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng. 

Trước tình hình trên, để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy, nổ và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả xảy ra đối với những vụ cháy, nổ có thể xảy ra trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, từ thành phố đến cơ sở  phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất, kinh doanh có điều kiện, kiến thức, kỹ năng để cán bộ, đảng viên và nhân dân làm tốt việc phòng ngừa cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. 

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ).

Hà Nội yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh minh họa.

Có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, kỹ thuật bảo đảm đúng quy chuẩn quy trình an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trong đó ưu tiên trang bị, ứng dụng công nghệ cảnh báo khói, báo cháy, thoát nạn, thoát hiểm tại nhà dân và những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng cho người và tài sản trên địa bàn, phạm vi quản lý”.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31-10-2018 của Thành ủy Hà Nội về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản quan trọng khác của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có liên quan...

Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND thành phố lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng PCCC đối với toàn bộ các lĩnh vực, cơ sở kinh doanh trên địa bàn; kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục các tồn tại về PCCC và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định hiện hành.

Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm tại các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức tuyên truyền, làm tốt công tác hướng dẫn, tập huấn cho nhân dân về kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có những tình huống phức tạp, nhất là những cơ sở trọng điểm, công trình đặc thù, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện khi có cháy nổ xảy ra; sẵn sàng, chủ động xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ…

Lan Chi