Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt NQ TW 6 cho phóng viên, nhà báo

22/04/2020, 23:29

Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt NQ TW 6 cho phóng viên, nhà báo - Chiều 20/12, gần 500 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí TP Hà Nội đã được nghe giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII): Nghị quyết số 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 

Làm báo cáo viên tại hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận (Ban Tuyên giáo Trung ương), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống chính trị và đời sống nhân dân, là sự hiện thực hoá quyết tâm cao của Đảng trong đổi mới chính trị và giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra về bảo vệ sức khoẻ nhân dân và chất lượng dân số.

Ngay sau hội nghị, các cán bộ, phóng viên tham gia lớp học đã viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, vào thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

TH