Hà Nội tập trung tuyên truyền về ASEAN giai đoạn 2021-2025

11/12/2021, 07:42

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Đường phố Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Kế hoạch được xây dựng với mục đích triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN theo Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động chính trị-ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động-việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN và giữa thành phố Hà Nội với các nước trong khu vực.

Thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh truyền thông về những lợi ích thiết thực của ASEAN cho người dân hiểu và thực hiện; tuyên truyền về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN; về các câu chuyện thực tiễn, mô hình và nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố Hà Nội; về sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN.

Ngoài ra, những nội dung truyền thông còn đề cập đến quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực.

Kế hoạch cũng nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Hà Nội và Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng  Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đặc biệt, kế hoạch sẽ quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản... của Việt Nam và Hà Nội đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng như giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm, các cuộc thi, giao lưu tìm hiểu về ASEAN; thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm...; đăng tải các tin, bài tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và hệ thống thông tin cơ sở.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động, tích cực phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025; kịp thời cập nhật các định hướng, yêu cầu mới của các cơ quan Trung ương sau năm 2025 để công tác tuyên truyền đảm bảo chính xác, hiệu quả; tuyên truyền về những giá trị, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho Việt Nam; về các hoạt động của ASEAN trên 3 trụ cột: Chính trị-An ninh, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội.

Các đơn vị cần nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đối với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực; đồng thời tập trung tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố; người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đặc biệt là công dân các nước thành viên ASEAN; cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; người nước ngoài, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác ASEAN./.

TTXVN