Hà Nội: Sổ tay đảng viên điện tử sẽ được triển khai trong 6 tháng cuối năm

12/07/2022, 14:59

Hà Nội: Sổ tay đảng viên điện tử sẽ được triển khai trong 6 tháng cuối năm - Sáng nay (12/7), Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2022.

Theo báo cáo, trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy và các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu; tham mưu ban hành nhiều văn bản và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ. Các ban tổ chức đã đổi mới phương thức làm việc, bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở...

Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai một số việc mới, như tiếp tục hoàn thiện Đề tài khoa học tập trung nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc đảng viên và quản lý đảng viên; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; tổ chức sát hạch cho cán bộ công chức; bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo cho 579 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn...

Về các chỉ tiêu, toàn thành phố đã kết nạp được 4.992 đảng viên mới, đạt 53,3% kế hoạch, trong đó nhiều đảng bộ đã hoàn thành từ trên 60% đến trên 80% chỉ tiêu được giao. Trong 6 tháng, toàn thành phố đã thành lập được 56/68 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 82,4%; kết nạp 362/453 đảng viên, đạt 79,9% kế hoạch năm.

Sổ tay đảng viên điện tử sẽ được triển khai trong 6 tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý III và 6 tháng cuối năm 2022; trong đó đề nghị ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nhất là chủ động nắm bắt tình hình, không để phát sinh thêm những đơn vị mới.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu ban tổ chức các cấp ủy chú trọng tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới sinh hoạt chi bộ; các đơn vị đạt thấp phải có giải pháp quyết liệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như kết nạp đảng viên mới, thành lập các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

Nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị ban tổ chức các cấp ủy tập trung tham mưu thật tốt nhiệm vụ này, bảo đảm đúng kế hoạch, quy định của thành phố, trước hết là hoàn thành công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ bảo đảm công khai, dân chủ; đồng thời rà soát tiêu chuẩn chức danh cán bộ để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp...

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022, Thành ủy sẽ triển khai thêm hai phần mềm mới, gồm: Phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên và Sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với phần mềm đánh giá cán bộ hằng tháng đang thực hiện, đây sẽ là bộ ba phần mềm giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố.

PV