Hà Nội: Năm học 2022 – 2023, tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đối với trẻ 5 tuổi, học sinh các lớp đầu cấp

01/04/2022, 13:50

Hà Nội: Năm học 2022 – 2023, tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đối với trẻ 5 tuổi, học sinh các lớp đầu cấp - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 950/UBND-KGVX đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 778/TTr-SGDĐT về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. 

Theo đó, các trường thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định, đồng thời tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. 

Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được quy định như sau: Tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7/2022; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7/2022; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đế hết ngày 9/7/2022. 

Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7. 

Năm học 2022 – 2023, hà Nội vẫn tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đối với trẻ 5 tuổi, học sinh các lớp đầu cấp

Riêng đối với các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được UBND thành phố công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thì tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. 

Các trường trung học cơ sở báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có). Thời gian hoàn thành tuyển sinh ngày 12/7/2022.

Các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, cụ thể là từ ngày 28/5 đến 12/7/2022.

Bảo Châu