Hà Nội: Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND TP sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng.

26/05/2022, 07:22

Hà Nội: Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND TP sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng. - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuấn bị tố chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

KKTheo đó, Kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 5/7 đến 8/7/2022, tại trụ sở HĐND - UBND TP. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 35 nội dung. Trong đó, có 16 báo cáo (11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề); 19 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (1 nghị quyết thường lệ, 18 nghị quyết chuyên đề).

Trong đó, đáng chú ý, Kỳ họp sẽ xem xét 5 báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND TP trong thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của TP Hà Nội; báo cáo của UBND TP về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội; báo cáo của UBND TP về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; báo cáo của UBND TP về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP; báo cáo của UBND TP về giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của TP.

Ảnh minh họa

Trong số các nghị quyết chuyên đề, có một số nghị quyết QPPL đáng chú ý sẽ được xem xét thông qua như: Về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của TP Hà Nội; quy định về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô (thay thế Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP); quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TP Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực (thay thế Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND TP); quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành TP Hà Nội…

Bên cạnh đó, Kỳ họp sẽ dành 1 ngày để HĐND TP thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và đông đảo cử tri, dư luận, Nhân dân Thủ đô quan tâm.

Trước kỳ họp thường lệ này của HĐND TP, hoạt động tiếp xúc cử tri dự kiến được tổ chức trong tuần từ ngày 6/6 đến 16/6 tại các đơn vị bầu cử. Sau Kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức trong tuần từ ngày 15/7 đến 25/7 tại các đơn vị bầu cử.

Bảo Châu

Bình luận