Hà Nội: Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố quyết nghị quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền

06/04/2022, 11:47

Hà Nội: Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố quyết nghị quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền - Sáng 6/4, Thông tin từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội cho biết, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI được diễn ra trong 1 ngày 8/4, nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Theo đó, kỳ họp sẽ  xem xét, thông qua các nội dung như: Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kỳ họp thứ tư HĐND thành phố quyết nghị quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết về các giải pháp tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng sẽ kiện toàn chức danh ủy viên UBND thành phố. Các đại biểu HĐND thành phố cũng sẽ thảo luận tại tổ về một số nội dung trên, trong đó tập trung vào việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tôn tạo di tích.

Bảo Châu