Hà Nội: Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung

17/08/2022, 09:10

Hà Nội: Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung - Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 35/TB-HĐND về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề).

Theo đó, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 12-13/9/2022).

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nội dung, gồm: Điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 của HĐND thành phố theo Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thông qua Đề án phân cấp kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ; Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra từ ngày 12-13/9/2022.

Đáng chú ý, HĐND Thành phố cũng xem xét, thông qua Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; Mức hỗ trợ một lần cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP, gồm: Quy định một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đang cư trú và một số đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn thành phố;

Quy định một số chế độ, chi tiêu hoạt động của các Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, các đảng ủy xã, phường, thị trấn thuộc Đảng bộ thành phố; Quy định một số chế độ, định mức chi hỗ trợ tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Bảo Châu