Hà Nội: HĐND TP sẽ họp xem xét, quyết định công tác nhân sự

06/06/2022, 12:35

Hà Nội: HĐND TP sẽ họp xem xét, quyết định công tác nhân sự - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội cho biết, chiều mai (7/6), HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp được tổ chức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Chiều mai (7/6), HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. ảnh minh họa

Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp không thường kỳ nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, kịp thời theo thẩm quyền.

PV