Hà Nội: HĐND thành phố sẽ thực hiện 2 đợt giám sát trong tháng 3 này

02/03/2022, 20:51

Hà Nội: HĐND thành phố sẽ thực hiện 2 đợt giám sát trong tháng 3 này - Đối tượng giám sát là các sở, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã. Thời gian giám sát dự kiến thực hiện trong tháng 3/2022.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 2 quyết định về thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố và công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội; làm rõ kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 2 quyết định về thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố và công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Qua đó, kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công SEA Games 31.

HĐND thành phố cũng đánh giá về tình hình đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, làm rõ kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu thầu cung ứng dịch vụ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, để kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy tốt hơn việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực đô thị.

PV