Hà Nội chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố 

29/03/2022, 10:45

Hà Nội chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố  - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 801/UBND-TH gửi các sở, ngành về chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình UBND thành phố xem xét, thông qua.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ Kế hoạch năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng trường học công lập đạt chuẩn, đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống y tế và nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, tu bổ di tích giai đoạn 2022-2025;

Hà Nội chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Sở Nội vụ chủ trì báo cáo nội dung kiện toàn chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội…

PV