Hà Nội ban hành quy định về tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị

29/08/2022, 20:53

Hà Nội ban hành quy định về tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 3543-QĐ/TU về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Theo đó, quy định nêu rõ, đối tượng học trung cấp chính trị gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ quân đội; cán bộ công an; cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương); giảng viên lý luận chính trị ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các trung tâm chính trị quận, huyện, thị xã.

Tiêu chuẩn: Là đảng viên dự bị hoặc chính thức; tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là dân tộc thiểu số); cán bộ học hệ không tập trung là nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

Đối với cao cấp lý luận chính trị, đối tượng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ quân đội; cán bộ công an; cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương); giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị.

Tiêu chuẩn: Là đảng viên chính thức; tốt nghiệp đại học trở lên; cán bộ học hệ không tập trung là nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.

Hà Nội ban hành quy định về tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị.

Đối với việc phân cấp đào tạo lý luận chính trị: Trung tâm chính trị quận, huyện, thị xã đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố; các cơ quan Trung ương làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ năm 2024).

Về thẩm quyền, trách nhiệm trong đào tạo cao cấp: Quy định nêu rõ, ban Tổ chức Thành ủy chủ trì rà soát đội ngũ cán bộ, nhu cầu đào tạo tham mưu Thường trực Thành ủy đăng ký chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị với Ban Tổ chức Trung ương; tham mưu chiêu sinh cán bộ, công chức, viên chức tham gia xét tuyển các lớp cao cấp lý luận chính trị theo chỉ tiêu phân bổ của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thẩm định danh sách cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định, báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét cho chủ trương để triển khai thực hiện.

Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức mở các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đặt tại thành phố Hà Nội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thực hiện ký kết, thanh toán hợp đồng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Bảo Châu