Hà Giang phát động Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng

09/06/2022, 09:19

Hà Giang phát động Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng - Ngày 8/6, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang bấm nút phát động Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng.

Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng năm 2022 là giải thưởng do Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam đang công tác và sinh sống ở Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hà Giang được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và T.Ư.

Các tác phẩm dự Giải được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 1/11/2021 đến trước ngày 1/10/2022 và được gửi đến Ban Tổ chức Giải chậm nhất đến 10/10/2022. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 2 tác phẩm…

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, khẳng định: Đảng ta luôn xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Xây dựng, chính đốn Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Để tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, năm nay, Tỉnh ủy quyết định tổ chức Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng nhằm huy động, khích lệ phóng viên các cơ quan báo chí và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia viết về công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan báo chí và toàn xã hội trong việc sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; khích lệ, động viên các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài này, qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), tỉnh Hà Giang đã xây dựng giải thưởng riêng. 

Cũng thông qua Giải này, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022.

 

TH