Hà Giang phát động Giải báo chí và cuộc thi viết chính luận về Đảng

06/02/2023, 14:52

Hà Giang phát động Giải báo chí và cuộc thi viết chính luận về Đảng - Tỉnh ủy Hà Giang vừa phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) của Đảng bộ tỉnh lần thứ II và Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Tỉnh Hà Giang phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Ảnh: T.H)

Chia sẻ về Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn khẳng định: Báo chí là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả trong định hướng dư luận xã hội và là vũ khí sắc bén đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian qua, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm, phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên chỉ đạo, định hướng báo chí nâng cao chất lượng nội dung về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực hưởng ứng, tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng, cuộc thi viết chính luận do Trung ương tổ chức.

Để Giải báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi chính luận lan tỏa ý nghĩa sâu sắc, thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của giải/cuộc thi. Chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên hưởng ứng, sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng. Mỗi Đảng bộ trực thuộc có ít nhất 3 tác phẩm chất lượng gửi tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi chính luận. Yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đối với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tâm, khách quan; lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, cá nhân tiêu biểu để trao giải và tôn vinh. Đồng thời, lựa chọn, gửi các tác phẩm xuất sắc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 do Trung ương phát động.

Về quy chế của giải và cuộc thi, các tác phẩm báo chí được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt; được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh, trên cổng, trang thông tin điện tử, bản tin của địa phương, đơn vị từ ngày 1/11/2022 đến trước ngày 15/9/2023. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng, đang được dư luận xã hội quan tâm. Với 4 loại hình gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Thời hạn nhận tác phẩm chậm nhất đến ngày 20/9/2023. Căn cứ kết quả chấm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Giải sẽ trao giải 1 giải Đặc biệt và trao giải tương ứng với các loại hình báo chí; mỗi loại hình gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải Khuyến khích. Ngoài ra, xem xét khen thưởng đối với tập thể tiêu biểu, nhà báo, nhân vật tiêu biểu. Lễ công bố, trao giải dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang năm 2023./.

PV