Google Maps thử nghiệm ứng dụng cảnh báo "bắn tốc độ"

22/04/2020, 23:29

Google Maps thử nghiệm ứng dụng cảnh báo "bắn tốc độ" - Google Maps đã đưa ra bản thử nghiệm tính năng cảnh báo đoạn đường đang có "bắn tốc độ." Theo đó, giao diện cảnh báo bắn tốc độ sẽ hiện ra ở phần cuối màn hình ứng dụng của Google Maps, người sử dụng có thể chia sẻ cho người dùng sau biết rằng mình đã bị bắn tốc độ trên đoạn đường này.

Theo TTXVN