Giao lưu Báo chí - doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế

20/08/2016, 15:31

Giao lưu Báo chí - doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế - Sáng 20/8/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu “Báo chí – doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, cuộc giao lưu này nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan báo chí, trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về “Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020” và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Đây là dịp để các nhà báo, trong đó 20 nhà báo có tác phẩm báo chí về hội nhập kinh tế đã đạt Giải Báo chí Quốc gia và các doanh nhân tiêu biểu cùng trao đổi, tìm tiếng nói chung nhằm hỗ trợ, cổ vũ doanh nghiệp hội nhập sâu rộng và thành công trước nhiều khó khăn, thử thách, để báo chí thực sự là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng. 

Trên lĩnh vực kinh tế, báo chí có vai trò quan trọng: làm rõ cơ hội phát triển của đất nước trên cơ sở lãnh đạo của Đảng; phản ánh những khó khăn trong quá trình phát triển, từ đó phát huy trí tuệ doanh nhân, doanh nghiệp để vượt qua; chỉ ra những điển hình thành công để làm tiền đề cho phát triển đất nước; chỉ rõ trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, doanh nhân vì sự phát triển của đất nước.

Hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh. Thông qua báo chí, các doanh nghiệp có thông tin đa dạng, nhiều chiều trong và ngoài nước, những nhu cầu của thị trường, thị hiếu tiêu dùng của khách hàng, vươn lên đáp ứng kịp thời và có hiệu quả nhất.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình giao lưu "Báo chí - doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế"

 Báo chí và doanh nghiệp có mối quan hệ hai chiều, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Doanh nghiệp cần có báo chí, truyền thông để có thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh và để đưa thông tin, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình… Ngược lại, báo chí coi doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn đề tài phong phú, đa dạng, là nguồn cảm hứng để sáng tạo tác phẩm.

Tuy nhiên, trong thực tế, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp vẫn còn tồn tại những vấn đề không tránh khỏi đó là có những nhà báo, những bài báo thông tin chưa thật sự chính xác, đúng mực, làm khó doanh nghiệp. Và cũng không thiếu những trường hợp doanh nghiệp, doanh nhân chưa hợp tác tốt với báo chí, chưa phát huy được hiệu quả và lợi thế của báo chí để phát triển sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu của mình.

"Để thông tin trên báo chí về sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp ngày càng có chất lượng và có hiệu quả, báo chí và doanh nghiệp cần hướng tới và nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp thông tin và xử lý thông tin; đồng thời cần tăng thêm sự chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau", đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu: 

TS Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại giao lưu bàn tròn

Kết thúc Chương trình giao lưu, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Thùy Dung

Ảnh: Sơn Hải