Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng

26/08/2021, 14:01

Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN (ngày 5/8/2013) về biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh minh họa

Theo đó, giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tại biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 13 trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Có hiệu lực từ 1/9, Thông tư này cũng bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành biểu phí dịch vụ thanh, toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 1/9/2021 đến hết 30/6/2022 là để tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn. Từ đó, góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022.

PV