Giảm 10% - 15% giá thuốc đấu thầu so với giá hiện hành

22/04/2020, 23:29

Giảm 10% - 15% giá thuốc đấu thầu so với giá hiện hành - Trong cuộc họp với Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ KH-ĐT chiều 16/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong tổ chức đấu thầu thuốc thuộc danh mục chi trả của Quỹ BHYT nhằm kéo giảm giá thuốc từ 10%- 15% so với hiện hành, nhất là các loại thuốc biệt dược đã hết hạn bản quyền bảo hộ.

Ảnh minh họa

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam là cơ quan được Chính phủ giao thí điểm đấu thầu tập trung thuốc BHYT không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức tại Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ ban hành năm 2016.

Tháng 7/2017, Bộ Y tế đã gửi công văn thống nhất với BHXH Việt Nam về Danh mục thuốc đấu thầu tập trung do BHXH Việt Nam thực hiện.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn các địa phương tập hợp nhu cầu sử dụng thuốc để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thành quy trình đấu thầu..., để thực hiện mua sắm theo kết quả lựa chọn nhà thầu từ 1/1/2018.

Mới đây, trong cuộc họp giữa Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch Đầu tư về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Chính phủ quyết tâm giảm từ 10%- 15% giá thuốc sau khi đấu thầu thuốc do Quỹ BHYT chi trả so với giá hiện nay. Đặc biệt là giảm các giá thuốc biệt dược đã hết bản quyền bảo hộ, đồng thời làm tăng mức độ an toàn cho Quỹ BHYT”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Y tế phải thống nhất hành động để từ ngày 1/1/2018 BHXH Việt Nam triển khai thí điểm được đấu thầu thuốc dùng trong lĩnh vực BHYT.

Bộ Y tế phối hợp hướng dẫn và mở rộng các hình thức đấu thầu thuốc để có tính cạnh tranh cao hơn, kiếm soát chặt chẽ đấu thầu thuốc, thiết bị y tế tại các địa phương đã từng được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra các sai phạm trong đấu thầu trước đây.

Về đấu thầu các thuốc biệt dược đã hết hạn bản quyền, lãnh đạo Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã đàm phán với các nhà cung cấp để đấu thầu khoảng 100 biệt dược gốc, nhằm hạ giá loại thuốc vốn đang có giá rất cao trên thị trường.

Còn theo tính toán của BHXH Việt Nam thì tổng chi phí của 100 thuốc biệt dược gốc hết hạn bản quyền này là 2.024 tỷ đồng. Nếu giảm giá về giá trúng thầu trung bình của thuốc Generic Nhóm 1 tương ứng, sẽ tiết kiệm được trên 500 tỷ đồng (khoảng 25%)./.

Huy Long