“Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017”

22/04/2020, 23:29

“Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017” - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2017 nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Ảnh minh họa.

Theo thể lệ cuộc thi, các tác phẩm dự thi ở một trong 3 thể loại: Ảnh báo chí; phóng sự, phỏng vấn, bài viết; tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi.

Các tác phẩm gửi tham dự cần phản ánh chính xác, hiệu quả một số nội dung cơ bản như: Lý luận và thực tiễn các vấn đề về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, pháp luật cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; Vai trò và đóng góp của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các vấn đề có tính thời sự về đời sống xã hội, học tập, việc làm, vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi; Việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; công tác giáo dục, chăm sóc thanh thiếu nhi.

Các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù, thanh niên ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Những cách làm hay, mô hình, kinh nghiệm, nhân tố mới, những ý tưởng đổi mới trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên; các tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, điều hành doanh nghiệp, quốc phòng, an ninh-trật tự, văn hóa-nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội…

Các tác phẩm thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/5/2017, có nội dung phù hợp với tiêu chí giải thưởng đều có thể gửi tham dự.

- Địa chỉ nhận bài dự thi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện): Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời hạn gửi bài: từ ngày 24/4 đến hết ngày 31/5/2017

- Các cá nhân tác giả hoặc cơ quan báo chí đều có thể gửi tác phẩm tham dự, không giới hạn số tác phẩm dự thi của một tác giả.

Ban tổ chức sẽ tổng kết và tổ chức trao giải thưởng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2017).

TH