Giải quyết tình trạng "dự án treo", lãng phí nguồn lực

22/04/2020, 23:29

Tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) trong năm nay, các đại biểu QH, đại diện bộ, ngành thảo luận các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công (dự án luật). Nhiều ý kiến đề nghị đẩy mạnh phân cấp, bên cạnh đó làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong đầu tư công.

Ảnh minh họa

Phân cấp mạnh, tăng tính chủ động

Liên quan thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, cần phân cấp mạnh hơn và tạo tính chủ động cho các cấp quản lý ngân sách ở địa phương. 

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 17 của dự thảo luật quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với chương trình đầu tư công, dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách T.Ư, điểm c khoản 6, 7 Điều 17 của dự thảo quy định: Trường hợp chương trình sử dụng nhiều nguồn vốn thuộc các cấp quản lý khác nhau, HĐND, UBND cấp cao nhất có vốn thuộc cấp mình quản lý tham gia đầu tư chương trình, dự án quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án... Tuy nhiên, qua thẩm tra Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, quy định này dẫn đến các chương trình, dự án sử dụng “một phần vốn ngân sách T.Ư” đều phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; như vậy sẽ có quá nhiều dự án cần phải trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đại diện Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng tình hướng phân cấp mạnh hơn và tạo tính chủ động cho các cấp quản lý ngân sách ở địa phương. Theo đó, đối với dự án hỗn hợp sử dụng vốn ngân sách địa phương và nguồn “Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T.Ư”, khi đã xác định được nguồn vốn ngân sách đó của địa phương là chủ yếu, ngân sách T.Ư chỉ là hỗ trợ thì nên tạo điều kiện để các địa phương quyết định. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định và một số đại biểu khác đề nghị phân cấp rõ hơn cho địa phương quyết định dự án, nhưng không đồng ý trao thẩm quyền này cho Thường trực HĐND, vì Thường trực HĐND không phải là cấp quyết định.

Nhấn mạnh quan điểm sửa đổi luật phải bám sát vào quan điểm của Hiến pháp và tinh thần chỉ đạo của T.Ư về tiếp tục phân cấp, đẩy mạnh phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong đầu tư công, nhiều ý kiến đại biểu QH lưu ý, Luật Đầu tư công năm 2014 theo hướng tập trung hơn là phân cấp - điều này dẫn đến quy trình thẩm tra, thẩm định, triển khai các dự án mất nhiều thời gian. 

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thuộc T.Ư hay địa phương không lệ thuộc vào quy mô nguồn vốn hay tỷ lệ nguồn vốn T.Ư hay địa phương, mà cần chú ý sửa đổi thủ tục hành chính quy định trong luật. Bên cạnh đó, làm rõ hơn chế độ trách nhiệm trong đầu tư công, quy trình chuẩn bị đầu tư, trách nhiệm của các chủ thể…

Giải quyết khó khăn, ách tắc

Báo cáo phương án giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề lớn và nội dung còn ý kiến khác nhau về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải cho biết, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định tại khoản 6 Điều 5 được nêu trong dự thảo luật, không nên tách riêng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) là dự án độc lập. 

Theo đó, nếu tách riêng công tác này để bố trí vốn đầu tư công có thể dẫn đến quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB xong không đủ nguồn lực thực hiện dự án, dẫn đến tình trạng “dự án treo”, lãng phí nguồn lực gây bức xúc trong nhân dân.

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, theo đồng chí Nguyễn Đức Hải và một số ý kiến đại biểu QH, việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10 nghìn tỷ đồng lên 35 nghìn tỷ đồng và điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng đối với các dự án nhóm A, B, C là mức điều chỉnh quá cao. Đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành, nhiều ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, thời gian qua, chỉ số giá không có biến động lớn và việc phân cấp đầu tư công cơ bản ổn định. Để luật sửa đổi lần này phù hợp thực tiễn biến động giá cả, phân loại dự án phù hợp quy mô ngân sách, đề nghị mức vốn đầu tư của các dự án quan trọng quốc gia tăng thêm 50% so với quy định hiện hành. Tương tự đối với các dự án nhóm A, B, C, đề nghị mức tăng 50% so với quy định hiện hành.

Cho ý kiến sửa luật này liệu giải quyết được những khó khăn, ách tắc vừa qua hay không, Chủ tịch QH dẫn thực tế cho thấy, phần nhiều ách tắc là do tổ chức thực hiện chứ không phải hoàn toàn do luật. Do đó, điểm nào bất hợp lý trong Luật Đầu tư công thì sửa, tránh tình trạng “sửa luật lại tiếp tục bất hợp lý”!

Xoay quanh những nội dung được các đại biểu quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga nhấn mạnh, qua theo dõi, phần lớn dự án đầu tư công bảo đảm chất lượng, tuy vậy vừa qua một số dự án chất lượng xuống cấp nhanh, chậm tiến độ và qua một số vụ án chứng minh có thất thoát, lãng phí lớn, nguy cơ tham nhũng trong khu vực đầu tư công khá lớn. Trong khi đó, các dự án của tư nhân thường bảo đảm chất lượng, tiến độ, do đó việc sửa luật lần này cần tập trung khu vực đầu tư công.

Theo Báo Nhân dân