Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội nhà báo địa phương

27/05/2022, 16:02

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội nhà báo địa phương - Ngày 27/5, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo nghiệp vụ với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội nhà báo địa phương”.

Hội thảo nghiệp vụ với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội nhà báo địa phương”. Clip Báo Quảng Ngãi

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo Đà Nẵng; PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; Trần Cao Tánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực Trung - Nam Trung bộ.

Nhà báo Trần Cao Tánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ngãi phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ngãi Trần Cao Tánh cho biết, những năm qua, hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực về củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ hội viên-nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, bước đầu đáp ứng về trình độ nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội Nhà báo và đội ngũ làm báo đã có đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những việc làm tốt trong xã hội. Hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí kịp thời định hướng thông tin, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên-nhà báo; khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp. 

Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nhà báo, nhất là Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần được nhận diện và có giải pháp khắc phục. Vai trò của hội nhà báo chưa thực sự phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí. Ở một số hội, công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên chưa thực sự được chú trọng, dẫn đến có tình trạng hội viên – nhà báo vi phạm pháp luật. Một số Hội Nhà báo còn lúng túng trong cách thức tổ chức các hoạt động để thu hút đông đảo hội viên, tập hợp vào “mái nhà chung” của hội…

Do đó, hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò quan trọng, vị thế, uy tín của Hội Nhà báo địa phương trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội; đồng thời, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cần thiết đối với hoạt động Hội Nhà báo địa phương để bắt kịp với yêu cầu của thực tế hiện nay.

PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo phát biểu tại hội thảo

Các tham luận tại hội thảo đã đề xuất, thảo luận một số giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo địa phương; tập trung vào các giải pháp cơ bản, chủ yếu về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ, kỹ năng về nghiệp vụ cho hội viên-nhà báo, củng cố tổ chức, bộ máy của Hội, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tập hợp hội viên; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng

Tại hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam nhấn mạnh hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò quan trọng, vị thế, uy tín của Hội Nhà báo địa phương trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội; đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cần thiết đối với hoạt động của Hội Nhà báo địa phương để bắt kịp với yêu cầu thực tế hiện nay. Đây cũng là dịp để Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, gắn kết trách nhiệm và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội; đề xuất, thảo luận một số giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo địa phương...

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Phú Yên cho rằng Hội Nhà báo địa phương phải xác định các chi hội là "cánh tay nối dài" của Hội, là tổ chức Hội trực tiếp hoạt động tại các cơ quan báo chí; phải phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí lựa chọn các Ban thư ký đủ năng lực, uy tín để làm công tác Hội ở cơ sở. Ban thư ký, Ban chủ nhiệm phải đoàn kết, nhất trí, duy trì nghiêm túc quy chế làm việc; mọi chủ trương, kế hoạch công tác đều phải bàn bạc dân chủ, công khai; thường xuyên gắn bó với hội viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận cao trong hội viên.

Nhà báo Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đề xuất Hội Nhà báo địa phương nên nghiên cứu thành lập hội đồng xử lý vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, góp phần tích cực vào việc kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tham luận của Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đã chỉ ra kết quả và những giải pháp, biện pháp thiết thực trong việc tổ chức hoạt động các Chi hội Nhà báo và Câu lạc bộ, hoạt động Hội trong điều kiện không thuận lợi do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đưa ra các giải pháp có tính sáng tạo về nâng cao chất lượng hoạt động các Chi hội cơ sở, Câu lạc bộ và hoạt động Hội Nhà báo địa phương.

Tham luận của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã nêu ra nhiều giải pháp thiết thực về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo địa phương và những bài học kinh nghiệm quý giá về kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức làm báo cho hội viên-nhà báo, về nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho người làm báo…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Tổng kết hội thảo, đây là dịp để Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực Nam-Trung bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, gắn kết trách nhiệm và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương.

Hải Dương

Bình luận