Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh 2021: 69 tác phẩm vào chung khảo

03/11/2021, 10:19

Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh 2021: 69 tác phẩm vào chung khảo - Ngày 2/11, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đã họp thống nhất chọn các tác phẩm để trao giải.

Hội đồng Chung khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh Nguyễn Thơm

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021 nhận được 164 tác phẩm dự thi thuộc 4 thể loại báo chí: Truyền hình; phát thanh; báo in; báo điện tử và ảnh báo chí. Các tác phẩm dự thi giải năm nay tăng cả về số lượng và chất lượng.

Nhiều tác phầm được đầu tư công phu về nội dung, hình thức, chất lượng hình ảnh; đã đi sâu khai thác các vấn đề liên quan tới xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; sự chủ động, sáng tạo, tiên phong của tỉnh trong triển khai các cương lĩnh, chính trị, các nghị quyết của Đảng, phát hiện những điểm nhấn trong quá trình cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện của tỉnh.

Bên cạnh đó, một số tác phẩm phản ánh những vấn đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong tỉnh như: Vai trò của Đảng trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của trung ương, của tỉnh…

Trải qua vòng sơ khảo, đã có 69 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và thống nhất cao, Hội đồng Chung khảo lựa chọn các tác phẩm có chất lượng nhất để trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải Khuyến khích, 1 Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và 1 Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021.

Đây là năm thứ 2 Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh được tổ chức, tiếp tục tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vị thế, uy tín và tầm vóc của một giải báo chí lớn.

Theo baoquangninh.com.vn