Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017

22/04/2020, 23:29

Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017 - Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi đến các nhà báo, phóng viên nội dung Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017.

Bổ sung, sửa đổi điều lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017:

Đăng ký tham dự Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017:

Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017:

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017:

Quyết định thành lập Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - Năm 2017: