Giải báo chí quốc gia 2016:

Báo chí vẫn tiếp tục thể hiện được tính chiến đấu và tính nhân văn

22/04/2020, 23:29

Báo chí vẫn tiếp tục thể hiện được tính chiến đấu và tính nhân văn - Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2016: Báo chí vẫn đang tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh đất nước trong quá trình hội nhập và tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải Báo chí Quốc gia Hồ Quan Lợi: “Giải báo chí năm nay vẫn tiếp tục phát huy được những thế mạnh từ những năm trước. Vừa có những trọng tâm vừa có nhiều điểm mới.”

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải Báo chí Quốc gia 2016 Thuận Hữu phát biểu tại buổi làm việc

Giải Báo chí Quốc gia năm nay quy tụ được những tác phẩm có chất lượng tốt, bám sát được mọi tình hình quan trọng của đất nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, an ninh quốc phòng, xã hội, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Tất cả những nhiệm vụ trọng tâm, trong điểm, nhiệm vụ đột xuất, vấn đề mới nảy sinh đều được phản ánh  kịp thời. Nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc trong phát hiện vấn đề, kiến giải, phân tích và đề ra những biện pháp cần xử lí. Có thể nói, báo chí luôn ở trên tuyến đầu của những mật trận nóng bỏng trong đời sống xã hội.

Những chủ đề các giải báo chí năm nay tập trung nhiều: triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa khẩu hiệu hành động: chính phủ kiến tạo và phục vụ, nhân dân khởi nghiệp đến gần hơn với đời sống. Tinh thần này được thể hiện hết sức sôi nổi trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí đã theo sát vấn đề, cho thấy được sức sống của một  đất nước đang đổi mới mạnh mẽ. Quá trình đổi mới của đất nước đã đi vào chiều sâu. Điều này đã phần nào đó giúp chúng ta tìm ra được một thể chế, cơ chế theo quản trị quốc gia, nền hành chính và tổ chức lại tất cả những vấn đề của xã hội hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các loại hình báo chí đều đã chú trọng đến vấn cổ vũ, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, nổi bật của tập thể hoặc cá nhân. Trong khuôn khổ của giải báo chí năm nay đã có một số tác phẩm báo chí đạt chất lượng tốt.

Ngoài ra, báo chí vẫn tiếp tục đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Rất nhiều tác phẩm báo chí đã phát hiện được các sự việc, thể hiện được phẩm chất dấn thân, bản lĩnh và trình độ tác nghiệp, sự năng động, sáng tạo của nhà báo để có những tác phẩm báo chí thực sự có chất lượng và có sức thuyết phục cùng với sự đấu tranh rất mạnh mẽ. Qua đây có thể thấy rằng, báo chí vẫn tiếp tục thể hiện được tính chiến đấu cùng với đó là tính nhân văn vốn có của mình.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cũng là thành viên của Hội đồng chung khảo cho rằng: “Thông qua giải báo chí quốc gia 2016, có rất nhiều tác phẩm thể hiện trình độ nghiệp vụ rất tốt: từ cách xây dựng vấn đề đến việc xây dựng, hình thành tác phẩm”.

Nhiều tác phẩm báo chí đề cập những vấn đề nóng của đất nước trong quá trình phát triển: vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhiều loạt bài thể hiện sự công phu, bám sát mặt trận bảo vệ môi trường. Nhiều tác phẩm rất có chất lượng và gây ấn tượng tốt đối với hội đồng chấm giải.

Các thành viên Hội đồng Chung khảo giải Báo chí Quốc gia 2016

Nhiều tác phẩm báo chí cũng đã phản ánh mặt trận an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền đất nước. Qua đó, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khẳng định được chủ quyền đất nước ở  hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và thềm lục địa ở Biển Đông.

 Cùng với đó là những bài bào báo có tính lay động khi đề cập đến những vấn đề thuộc quan hệ xã hội, quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh. Những tác phẩm báo chí đó đã gây được những ấn tượng nhất định tại vòng chung khảo năm nay. Đặc biệt là báo truyền hình. Với thế mạnh sử dụng hình ảnh  và âm thanh đã tạo nên được hiệu ứng lớn.

Đồng chí Hồng Vinh, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam nhấn mạnh: “Từ sự phản ánh kịp thời của báo chí đã được các cơ quan chức năng, thậm chí cơ quan cao nhất đã phải vào cuộc để xem xét, làm rõ sự thật. Điều này thể hiện rõ nhất trên những loạt bài của báo in”.

Cũng thông qua báo chí, vị thế đối ngoại Việt Nam trong công cuộc hội nhập ngày càng được đề cao.

Nhìn tổng thể, các giải báo chí năm nay đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước chúng ta, tăng cường vị thế của Việt Nam với bạn bè thế giới. Điều này cho thấy: báo chí là lĩnh vực vô cùng thiết yếu của đời sống. Đồng thời, nó cũng góp phần tạo nên một môi trường thông tin lành mạnh, xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Ngọc Huyền

Bình luận