Gần 81 triệu người tham gia BHYT tính đến hết tháng 3/2018

22/04/2020, 23:29

Gần 81 triệu người tham gia BHYT tính đến hết tháng 3/2018 - BHXH Việt Nam vừa cho biết, 03 tháng đầu năm 2018, toàn quốc có 13,68 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 240 nghìn người BHXH tự nguyện; 11,8 triệu người tham gia BHTN; 80,81 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số.

Gần 81 triệu người tham gia BHYT tính đến hết tháng 3/2018

Trong tháng 3, toàn Ngành giải quyết các chế độ BHXH cho 879.155 lượt người. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018 đã giải quyết cho hơn 2,1 triệu lượt người. Trong đó có 28.306 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 125.382 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.039.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Trong tháng 3, cả nước có khoảng 14,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT; lũy kế 3 tháng đầu năm, có trên 39 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT.

BHXH phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 3 tháng đầu năm, giải quyết cho 81.068 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 5.345 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Trong tháng 3, toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 17.923 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 3/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 68.279 tỷ đồng, trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 11.073 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 34.472 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 1.732 tỷ đồng và ước chi khám, chữa bệnh BHYT 21.002 tỷ đồng./.

PV