Thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng

22/04/2020, 23:29

Thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng - Ngày làm việc thứ ba, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp ngày 7/5, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành; đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; sau đó cả hội trường đã nghe đồng chí Đinh La Thăng phát biểu ý kiến.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị.

Trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011, đồng chí Đinh La Thăng, đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân Đồng chí, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.

Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%)./.

TH