Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

18/03/2022, 06:39

Ngày 17/3, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, các cấp ủy, tổ chức đảng thành phố đã chỉ đạo triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy đảng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; mở rộng dân chủ, đẩy mạnh phân cấp, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò của cấp ủy các cấp, các ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo, định hướng lớn trong những quyết định quan trọng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Hoạt động của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và việc giới thiệu những đảng viên của Đảng vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các tổ chức của hệ thông chính trị đã có tác động tích cực đến việc giữ vững và nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X của thành phố Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, vẫn còn tình trạng cấp ủy đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động một số lĩnh vực. Một số cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo còn chậm, chưa thực sự bắt kịp với đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế. Một số nơi chưa thật sự phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên; nghị quyết ban hành còn chung chung, tính khả thi không cao…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà thành phố Cần Thơ đạt được trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, đồng chí đề nghị trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học quý giá rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đến làm việc với Huyện ủy Phong Điền để khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X.

Theo nhandan.vn