Đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển

27/12/2021, 10:33

Đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phóng viên Tạp chí Người Làm Báo đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về những kết quả của nhiệm kỳ lần thứ X và phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nhân Dân_Ảnh:TTXVN

PV: Hơn 5 năm qua là chặng đường phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam. Chủ tịch đánh giá như thế nào về những thành tựu mà Hội Nhà báo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Chủ tịch Lê Quốc Minh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo cả nước đã phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và các bộ, ngành, địa phương, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam. Bằng những kết quả quan trọng và toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục khẳng định và nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí trong hệ thống chính trị cũng như đời sống xã hội, thúc đẩy công cuộc đổi mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có thể khái quát một số nét chính sau:

Thứ nhất, các cấp Hội Nhà báo và cơ quan báo chí đã thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để có được kết quả này, các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, nhất là tiên phong trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến.

Thứ hai, triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí thông qua việc tổ chức thành công các kỳ Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành; Thực hiện tốt Đề án Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương, giai đoạn 2016-2020; Chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Hội đã tham mưu với các cơ quan chức năng trong xây dựng cơ chế chính sách để phát triển và quản lí báo chí, đội ngũ người làm báo.

Từ ngày 1/1/2017, cùng với Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam có hiệu lực và được thực hiện trong phạm vi cả nước. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Gần 300 Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam từ cấp Trung ương đến các cấp hội trực thuộc được thành lập và đã đi vào hoạt động nền nếp theo quy chế của Hội đồng. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào thực chất, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của các hội viên – nhà báo và công chúng báo chí trong cả nước.

Khánh thành bia di tích trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng_Ảnh: TL

Thứ ba, hoạt động củng cố tổ chức Hội và xây dựng bộ máy công tác Hội các cấp ngày một hoàn thiện. Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao Đảng Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Trên cơ sở kết quả tổng kết, ngày 8/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 43- CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là chỉ thị rất quan trọng đối với Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước.

Thứ tư, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước cùng tham gia có hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí… công tác kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Lãnh đạo Hội đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hội viên, tạo thuận lợi trong việc quản lý, chuyển sinh hoạt của hội viên. Đối với những hội viên là phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại địa phương. Ban Thường vụ Hội đã ban hành Quyết định số 979-QĐ/HNBVN ngày 16/4/2018 về chế độ sinh hoạt Hội, nhằm tăng cường công tác quản lý hội viên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức người làm báo.

Thứ năm, tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được triển khai một cách chủ động, tích cực, trong đó có nhiều hoạt động có nội dung chính trị đối ngoại quan trọng. Với các đối tác thuộc cộng đồng ASEAN, các đối tác truyền thống, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên triển khai các hoạt động hợp tác, trao đổi nghiệp vụ báo chí quốc tế, đa dạng, phong phú. Hội Nhà báo Việt Nam đã tham gia chủ động và hiệu quả chương trình hành động của Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ), hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Liên đoàn, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Vai trò và vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam luôn được các quốc gia thành viên CAJ đánh giá cao.

Thứ sáu, Hội báo toàn quốc hằng năm thay cho Hội báo Xuân 5 năm/ lần đã tạo được dấu ấn tốt đối với công chúng báo chí cả nước. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất hàng năm của giới báo chí. Hội báo toàn quốc đã trở thành ngày hội lớn, hội tụ tinh thần, văn hoá, nghề nghiệp đặc sắc của giới báo chí và công chúng cả nước.

Giải báo chí Quốc gia đã trở thành sân chơi nghiệp vụ quan trọng của những người làm báo_Ảnh: Hà Phương

PV: Có thể nói, nhiệm kỳ qua hoạt động của các cấp Hội Nhà báo thực sự có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục trong nhiệm kỳ lần thứ XI, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Lê Quốc Minh: Bên cạnh những thành tích được ghi nhận, trong nhiệm kì qua, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế mà nhiệm kỳ thứ XI cần sớm khắc phục. Cơ quan Trung ương Hội vẫn còn thiếu sót trong sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đoàn kết nội bộ; Chưa phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thống nhất trong việc xây dựng tổ chức Đảng của Cơ quan Trung ương Hội thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết. Một số tổ chức Hội vẫn chưa thực sự chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp nên một số cơ quan báo chí, một bộ phận những người làm báo xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến những vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, làm suy giảm vai trò, uy tín của báo chí, làm tổn thương danh dự và lòng tự trọng của những người làm báo chân chính. Tình trạng báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, đưa tin thiếu chính xác, thiếu định hướng, nặng về giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu tầm thường, thiếu tính nhân văn, tính văn hóa của báo chí, vẫn diễn ra.

Người đứng đầu một số tổ chức Hội thiếu nhiệt tình với công tác Hội nên hoạt động thiếu sức sống, chưa hiệu quả, chưa tập hợp và thu hút được hội viên, chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua khen thưởng còn hình thức, chưa khích lệ được tinh thần cống hiến của hội viên, không kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Trình độ, năng lực của một bộ phận người làm công tác Hội còn hạn chế. Một bộ phận hội viên thiếu tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, chưa đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông kỹ thuật số. Một số cấp Hội chưa tranh thủ được sự lãnh đạo, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chủ quản nên hoạt động Hội gặp khó khăn nhiều mặt, thiếu thốn về cán bộ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Liên hoan tiếng hát người làm báo là sân chơi nghệ thuật của người làm báo cả nước_Ảnh: Sơn Hải

PV: Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với người làm báo cũng như các cấp Hội Nhà báo trong cả nước. Để làm tròn sứ mệnh là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, Hội Nhà báo Việt Nam cần phải chuẩn bị những hành trang gì?

Chủ tịch Lê Quốc Minh: Nhằm nâng cao vị thế của Hội Nhà báo trong nhiệm kỳ tới, chúng ta cần tiếp tục đổi mới hoạt động công tác Hội, củng cố tổ chức Hội, nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại mới trên các phương diện.

Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phản ánh toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng nêu bật những thành tựu của đất nước, những điển hình tiên tiến; Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống các âm mưu, hành động, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Sớm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam vững mạnh toàn diện từ Trung ương đến địa phương, thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. Phối hợp thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, kiện toàn tổ chức Hội sau khi thực hiện quy hoạch báo chí theo hướng giảm bớt đầu mối tổ chức Hội trực thuộc Trung ương Hội.

Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam đã trở thành hoạt động được những người làm báo cả nước mong chờ hàng năm_Ảnh: Sơn Hải

Tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị; Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số; Đào tạo ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí; Đặc biệt chú trọng việc rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên.

Lãnh đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham gia có hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, đảm bảo báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tạo môi trường báo chí lành mạnh. Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách để phát triển, quản lý báo chí và đội ngũ người làm báo.

Quyết liệt trong bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và các quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên. Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi cản trở, đe doạ, xúc phạm, hành hung các nhà báo, hội viên hoạt động đúng pháp luật. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt quan tâm đến việc làm, hoạt động nghề nghiệp, đời sống của số người làm báo chịu tác động do thực hiện quy hoạch báo chí, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ người làm báo. Tập trung nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ Hội từ Trung ương đến các cơ sở. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp Hội, có cơ chế đặc thù để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, quản lý làm công tác Hội. Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Cơ quan Trung ương Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đủ năng lực tham mưu, giúp việc có hiệu quả cho Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội.

Tích cực mở rộng và đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế của Hội Nhà báo Việt Nam, thông qua đó góp phần tích cực thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong sinh hoạt Hội; Tăng cường các hoạt động xã hội - từ thiện, nêu cao tinh thần nhân văn của người làm báo cách mạng, tạo sự lan tỏa tốt đẹp trong xã hội./.

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Ðại hội lần thứ I Hội Những người viết báo Việt Nam họp vào tháng 5/1950 tại Chiến khu Việt Bắc. Nhà báo Xuân Thủy làm Hội trưởng.

Ðại hội lần thứ II Hội Những người viết báo Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, vào ngày 16 - 17/4/1959. Nhà báo Xuân Thủy được bầu làm Chủ tịch. Ðại hội lần thứ II quyết định đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam.

Ðại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra vào ngày 7 - 8/9/1962. Nhà báo Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch.

Ðại hội lần thứ IV Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/1983, tại Hà Nội. Nhà báo Hoàng Tùng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch. Tháng 1 năm 1987 ông Hồng Chương được bầu làm Chủ tịch.

Ðại hội lần thứ V Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16 đến 18/10/1989. Nhà báo Phan Quang được bầu làm Tổng Thư ký.

Ðại hội lần thứ VI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 - 9/3/1995. Nhà báo Phan Quang được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ VII Hội Nhà báo Việt Nam họp tại Hà Nội từ ngày 24 - 25/3/2000. Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 11 đến 13/8/2005, tại Hà Nội. Nhà báo Đinh Thế Huynh được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ IX Hội nhà báo Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 - 12/8/2010. Nhà báo Đinh Thế Huynh được bầu làm chủ tịch. Hội nghị BCH khóa IX lần thứ 3 ngày 27/3/2012 nhà báo Thuận Hữu được bầu làm Chủ tịch).

Đại hội lần thứ X Hội nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/8/2015 tại Hà Nội. Nhà báo Thuận Hữu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch. Tháng 10/2021, Nhà báo Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra từ ngày 29 -31/12/2021 tại Hà Nội.

PV

Bình luận