Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy:

Đoàn kết lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

01/07/2022, 07:41

Đoàn kết lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ - Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Triển - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, trưởng một số ban ngành, đoàn thể của Quận. 

Đồng chí Phạm Văn Triển - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022 là năm thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, song Đảng ủy Khối đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid -19. Theo báo cáo, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt 4.516 tỷ đồng, nộp ngân sách 110 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Công Nghĩa - Bí thư Đảng uỷ Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nửa đầu năm 2022, Đảng ủy khối đã thành lập mới 2 chi bộ đảng, giới thiệu 24 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp 5 đảng viên mới và tiếp nhận 39 đảng viên chuyển đến. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên như tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, quận Cầu Giấy. 

Các đại biểu về dự hội nghị.

Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về công tác cán bộ”; duy trì nề nếp và chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc; thành lập chi bộ. 

Căn cứ chủ trương Nghị quyết của Quận uỷ, Thành phố, Đảng uỷ Khối xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2022. Tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc phát triển đảng viên mới; Tăng cường sự lãnh đạo hoạt động của đoàn thể trong doanh nghiệp, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo. Đặc biệt là triển khai chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Làm tốt công tác quản lý đảng viên...

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2022.

Minh Thái