Đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí

22/04/2020, 23:29

Ngày 22/5, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi sắp xếp, TP. Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.Hồ Chí Minh, Pháp Luật TP, Công Giáo và Dân Tộc, Giác Ngộ. 

Ngoài ra có 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

Theo đề án, số lượng cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh thực hiện sắp xếp theo lộ trình gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020

Ở giai đoạn này, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, giữ ổn định 1 cơ quan là Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí, gồm: Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh chuyển từ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sang Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Báo Tuổi Trẻ từ Thành đoàn thành phố sang Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.; Báo Người Lao động từ Liên đoàn Lao động thành phố sang Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh từ Sở Tư pháp sang UBND TP. Hồ Chí Minh; Tạp chí Du lịch từ Sở Du lịch sang UBND TP. Hồ Chí Minh và Tạp chí Phát triển Nhân lực từ UBND TP. Hồ Chí Minh sang Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thành phố cũng chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 8 cơ quan báo chí thành tạp chí, gồm: Báo Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, Báo Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Tạp chí HTV.

Giai đoạn 2: từ năm 2021 đến hết năm 2025

Hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới; đồng thời, tiếp tục triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đến năm 2025, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

Đồng thời, thành phố nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Pv