Đề xuất Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc vụ bà Quỳnh Anh

22/04/2020, 23:29

Đề xuất Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc vụ bà Quỳnh Anh - Mới đây, ông Lê Khắc Biểu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc điều tra vụ bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.

Vụ bổ nhiệm "thần tốc" bà Quỳnh Anh cần có sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo đó, ông Biểu cho rằng, với hàng loạt sai phạm của ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây, dựng mà chỉ bị kỷ luật với hình thức khiển trách là có vấn đề. Ông Ngô Văn Tuấn hiện là Phó chủ tịch UBND tỉnh bị kỉ luật khiển trách vì để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông báo kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan trong việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh.

Ông Biểu cho biết, hiện tại, mới có thông báo của UB Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phải xem xét, xử lý lại cho nghiêm túc. Ông cho rằng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đã thiếu trách nhiệm khi đã để vụ việc “ngâm” lâu đến vậy.

Cùng với đó, ông Biểu đề nghị UB Kiểm tra Trung ương chỉ đạo và vào cuộc để kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan.

Liên quan đến vụ bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh, Sở Xây dựng đã bổ nhiệm thừa 6 Phó phòng chuyên môn và bổ nhiệm 45 trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn. Đây là một trong những vụ bổ nhiệm gặp nhiều sai phạm. Hình thức kỷ luật khiển trách có thể là “sự bao che”.

Bà Quỳnh Anh bị khai trừ khỏi Đảng theo căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 263-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Diễm Thi (TH)