Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

22/04/2020, 23:29

Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử - Ngày 17/6, tại TPHCM, Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo "Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử” thu hút đại diện sở y tế các tỉnh, thành trên cả nước, các BV trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp công nghệ thông tin tham dự.

Quang cảnh hội thảo: Đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Báo cáo tại hội thảo, ông Trần Quý Tường, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử từ tháng 6/2018. Đến nay, đã triển khai thí điểm thành công phần mềm hồ sơ sức khỏe tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Nghệ An.

Riêng về phần mềm thống kê y tế điện tử, đã triển khai thí điểm 14 tỉnh và năm 2019 sẽ triển khai cả nước. Đến nay, 100% bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin ở các mức độ khác nhau; 99,5% các cơ sở y tế kết nối hệ thống giám định thanh toán bảo hiểm y tế. Tại hội thảo, một số ý kiến cho biết, khó khăn trong triển khai ứng dụng công nghệ tin trong ngành y tế là các phần mềm chưa liên thông được với nhau; chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia y tế. Dữ liệu y tế chưa được trao đổi, chia sẻ giữa các đơn vị, khó tổng hợp dữ liệu.

Việc quản lý trạm y tế xã còn quá nhiều phần mềm riêng lẻ, chưa bao phủ toàn bộ các nghiệp vụ, chưa liên thông lên tuyến trên. Một số đại biểu kiến nghị, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn xây dựng mã định danh y tế, tiêu chuẩn phần mềm, hướng dẫn kết nối liên thông giữa phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với các phần mềm khác. Thực hiện việc kết nối phần mềm hồ sơ sức khỏe với các phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn và để lấy các thông tin bệnh nhân phục vụ cho quá trình điều trị

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo Thứ trưởng Trần Trường Sơn, để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo đó, Bộ Y tế đã Ban hành Quyết định 6111/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm Y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020. Trong đó, Bộ Y tế đã giao Cục Công nghệ thông tin đầu mối xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử theo lộ trình từ tháng 7/2019 sẽ triển khai trên toàn quốc. Đây được xem là nền tảng hạ tầng cơ bản, nếu làm tốt thì sẽ quản lý được rất nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân.

Các địa phương cũng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn xây dựng mã định danh y tế, tiêu chuẩn phần mềm, hướng dẫn kết nối liên thông giữa phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với các phần mềm khác, để các địa phương có thể triển khai các phần mềm khác nhau…

Tại hội thảo, một số ý kiến cho biết, khó khăn trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế là các phần mềm chưa liên thông được với nhau; chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia y tế. Dữ liệu y tế chưa được trao đổi, chia sẻ giữa các đơn vị, khó tổng hợp dữ liệu. Việc quản lý trạm y tế xã còn quá nhiều phần mềm riêng lẻ, chưa bao phủ toàn bộ các nghiệp vụ, chưa liên thông lên tuyến trên.

Một số đại biểu kiến nghị, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn xây dựng mã định danh y tế, tiêu chuẩn phần mềm, hướng dẫn kết nối liên thông giữa phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với các phần mềm khác. Thực hiện việc kết nối phần mềm hồ sơ sức khỏe với các phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn và để lấy các thông tin bệnh nhân phục vụ cho quá trình điều trị.

Thu Trà - Bá Nam - Hiền Hùng