Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay

08/06/2016, 16:56

Sau hai phiên làm việc sôi nổi với các ý kiến thảo luận, trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần khoa học, trách nhiệm cao trước sự nghiệp phát triển nền báo chí - truyền thông của quốc gia, Hội thảo khoa học quốc gia về “Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã kết thúc và thành công tốt đẹp vào sáng nay (8/6).

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo, gồm: PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Phó giám đốc, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo khoa học quốc gia: "Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay". Nguồn: VJA

Hội thảo "Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay" đã nhận được gần 60 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ trực tiếp của các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý báo chí - truyền thông và đông đảo các nhà báo, giảng viên đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hộị Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

Hội thảo diễn ra gồm 2 phiên, phiên thứ nhất với chủ đề: "Từ Việt Nam ra Thế giới, từ Thế giới vào Việt Nam: những yêu cầu đặt ra đối với đào tạo và bồi dưỡng nhà báo" đã thu hút được sự tham gia ý kiến tham luận, thảo luận và trao đổi sôi nổi của nhiều nhà khoa học, nhà báo, nhà quản lý báo chí - truyền thông, tiêu biểu như:  PGS,TS Đinh Thị Thúy Hằng – Giám đốc trung tâm Đào tạo – Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền phong; Đại tá Đoàn Xuân Bộ – Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; Nhà báo Nguyễn Minh Tuấn – Tổng biên tập Báo Yên Bái; PGS,TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng biện tập Tạp chí Người làm báo...

Các đại biểu, nhà khoa học, nhà báo đã tập trung làm sáng tỏ mục tiêu của hoạt động đào tạo và bồi dưỡng báo chí - truyền thông; cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá chất lượng đào tạo; các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo; vấn đề xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cũng như định hướng đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

PGS, TS Đinh Thị Thúy Hằng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Trưởng khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ về "Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông và những vấn đề đặt ra". Nguồn: VJA

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền phong tham luận về "Đạo đức nghề báo từ khâu đào tạo". Nguồn: VJA

Các ý kiến trao đổi, tham luận cũng đã tập trung phân tích thực trạng về các vấn đề cụ thể như: nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông và những vấn đề đặt ra; đạo đức nghề báo từ khâu đào tạo; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho cơ quan báo chí đa phương tiện; nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của Báo Yên Bái; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong môi trường hội tụ truyền thông...

Phiên thứ hai của Hội thảo với chủ đề: "Mô hình và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay". Hội thảo đã nghe tham luận, ý kiến trao đổi của bà Trần Thị Khánh Hòa – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông; PGS,TS Hà Huy Phượng – Phó Trưởng khoa Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ThS Đinh Ngọc Sơn – Phó Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ThS Trần Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình cùng nhiều ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý báo chí - truyền thông, các nhà báo...

Bà Trần Thị Khánh Hòa – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông tham luận về  "Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các nhà báo ở Việt Nam". Nguồn: VJA

PGS,TS Hà Huy Phượng –Phó Trưởng khoa Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về "Đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ - Giải pháp thiết thực cập nhật tri thức mới cho đội ngũ nhà báo". Nguồn: VJA

ThS Trần Tiến – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Truyền hình trao đổi về "Nâng cao chất lượng đào tạo báo chí – truyền thông cần đổi mới quan điểm đào tạo trước khi cải cách chương trình"

Trong đó, các nhà khoa học, nhà báo, nhà quản lý báo chí - truyền thông đã tập trung thảo luận các vấn đề về: hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các nhà báo ở Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ - Giải pháp thiết thực cập nhật tri thức mới cho đội ngũ nhà báo; đào tạo báo chí theo mô hình “Một chương trình nhiều không gian học tập”; nâng cao chất lượng đào tạo báo chí – truyền thông cần đổi mới quan điểm đào tạo trước khi cải cách chương trình...

Nhiều nhà khoa học chia sẻ những nghiên cứu tâm huyết, có giá trị về vấn đề xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác quản lý đào tạo và công tác kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông; vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí - truyền thông; đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết Hội thảo. Nguồn: VJA

Tổng kết Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến, tham luận, chia sẻ của các đại biểu, nhà khoa học, nhà báo, các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí-truyền thông cho Hội thảo. Những kinh nghiệm này rất hữu ích, thiết thực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng báo chí và truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng, các cơ sở giáo dục đào tạo báo chí-truyền thông, các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí - truyền thông trong cả nước nói chung.

Nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định Hội thảo khoa học quốc gia:"Đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay" đã thành công tốt đẹp. Những tham luận và ý kiến đóng góp cho Hội thảo sẽ được Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Hội Nhà báo Việt Nam nghiên cứu, tham khảo để biên soạn thành sách phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập về báo chí - truyền thông tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông, các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí - truyền thông trong cả nước./.

Nguồn: VJA