Đào tạo báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số cần có chiến lược

16/12/2021, 18:43

Đào tạo báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số cần có chiến lược - Ngày 16/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Đổi mới đào tạo báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số.

Quang cảnh Diễn đàn_Ảnh:TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay, sự phát triển của công nghệ trong kỷ nguyên số đã mang lại những cơ hội cũng như thách thức và đang làm thay đổi về cách thức, mô hình việc làm của nhiều lực lượng lao động; trong đó có lĩnh vực báo chí, truyền thông. 

Nhân lực làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông không chỉ cần về năng lực chuyên môn cao mà còn cần phải đáp ứng tốt các tiêu chuẩn đạo đức rất cao về tính chính xác, tính độc lập, tính công bằng, tính bí mật, tính nhân văn, tính trách nhiệm và tính minh bạch.

Thời gian qua, các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông đã có nhiều nỗ lực và tích cực đổi mới, tuy nhiên công tác đào tạo vẫn tiến hành theo phương thức truyền thống, khiến người làm báo phải “gồng mình” để làm báo chí, truyền thông trong môi trường của thời đại công nghệ số.

Kết quả là nhiều sinh viên báo chí ra trường, trở thành nhà báo nhưng chưa được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cho tác nghiệp báo chí số. Do đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông cần đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển của kỷ nguyên số.

Tại diễn đàn, các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí, đơn vị đào tạo báo chí, doanh nghiệp khai thác nguồn lực trong lĩnh vực báo chí, truyền thông đã trình bày các vấn đề chuyên sâu về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí, truyền thông hiện nay, từ đó đề xuất những mô hình đào tạo báo chí, truyền thông trong thời đại công nghiệp 4.0.

Theo đó, công tác đào tạo báo chí cần gắn với sự phát triển của công nghệ số trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội trên các phương diện: Đào tạo báo chí, truyền thông cần được đầu tư theo định hướng phát triển năng lực; Chương trình đào tạo báo chí phải bắt kịp với xu hướng phát triển của công nghệ và truyền thông hiện đại... Trong kỷ nguyên số, để công tác đào tạo báo chí đạt được hiệu quả cao nhất, chúng ta cần có một chiến lược cụ thể, cần có sự phối hợp chặt chẽ của ba bên: Nhà trường-Cơ quan báo chí-Cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

Các cơ sở đào tạo cần thay đổi chương trình đào tạo, tiếp cận nhanh những yêu cầu của thị trường lao động, nhất là phối hợp với các cơ quan báo chí, nơi tuyển dụng để đào tạo nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc trực tiếp.

Các cơ quan báo chí bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo hiện đại, còn cần gắn với rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức văn hóa xã hội cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên,...

Cơ quan quản lý báo chí cần có những chiến lược đào tạo, phát triển nguồn lực báo chí phù hợp với xu thế phát triển của báo chí truyền thông hiện đại,...

Diễn đàn được tổ chức nhằm giúp các cơ quan báo chí, các tổ chức đào tạo, các doanh nghiệp khai thác nguồn lực trong lĩnh vực báo chí, truyền thông cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá lại thực trạng về công tác đào tạo báo chí, truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí, phục phụ chuyển đổi số báo chí vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Diễn đàn là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ "Dự án phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024"./.

Nam Dương

Bình luận