Đánh giá sinh viên chuẩn đầu ra tại ĐH CNTT Truyền thông

22/04/2020, 23:29

Đánh giá sinh viên chuẩn đầu ra tại ĐH CNTT Truyền thông - Trường Đại học Công nghệ và Thông tin truyền thông (trực thuộc Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 cho hai ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ truyền thông, ngày 13/5.

Hội đồng đánh giá Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông. Ảnh: PV

4 Hội đồng đã được thành lập bao gồm các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các nhà tuyển dụng (lãnh đạo cơ quan báo chí và doanh nghiệp truyền thông).

Sau 2 ngày làm việc (12-13/5/2018), 100 sinh viên năm cuối thuộc khóa K13 của Nhà trường đã được đánh giá về trình độ chuyên môn cũng như trình độ ngoại ngữ và tin học. Kết quả đánh giá sẽ là một kênh thông tin quan trọng để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Việc đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra này sẽ là bước đệm tốt để Nhà trường nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy theo tiêu chí mới, gắn bó chặt chẽ giữa người sử dụng lao động với các cơ sở đạo tạo trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Một số hình ảnh của buổi đánh giá:

Họp Hội đồng đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018, Ảnh: PV

TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng Đại học CNTT Truyền thông phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Đánh giá chuyên môn sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Ảnh: PV

Đánh giá chuyên môn sinh viên chuyên ngành Công nghệ Truyền thông. Ảnh: PV

Các chuyên gia đưa ra ý kiến đánh giá. Ảnh: PV

Các chuyên gia thảo luận. Ảnh: PV

TS. Nguyễn Hải Minh - Trưởng khoa CNTT tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà tuyển dụng. Ảnh: PV

TS. Đỗ Thị Bắc - Trưởng khoa Công nghệ Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà tuyển dụng. Ảnh: PV

Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông tiền thân là Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14/12/2001 theo Quyết Định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Công nghệ thông tin thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

PV