Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí đầu xuân

16/02/2023, 08:40

Chiều 15/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi kinh nghiệm, định hướng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Năm 2022, trong bối cảnh khó lường, nhiều việc chưa có tiền lệ và ảnh hưởng hậu quả của đại dịch Covid-19 đã tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhưng Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trực thuộc đã kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp mặt_Ảnh: TL

Nổi bật, Đảng ủy Khối đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ Khối đang công tác trong và ngoài nước. Cùng với đó, Đảng ủy Khối tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và dân tộc, trọng tâm là đợt tuyên truyền các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022); kết quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Đáng chú ý là tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề công tác năm với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” và Hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm Ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mang ý nghĩa sâu sắc, tạo điểm nhấn của chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác thông tin, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Tiêu biểu là cao điểm tuyên truyền các hoạt động thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa của các Đảng bộ trực thuộc và của Đảng ủy Khối vào tháng 5/2022, với tổng kinh phí huy động cho hoạt động này là hơn 13 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trân trọng bày tỏ cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, ủng hộ hỗ trợ và đồng hành với Đảng uỷ Khối trong thời gian qua, truyền tải những kết quả của Đảng bộ Khối thời gian qua và năm 2022 đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước…

Đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong thời gian qua có sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, các ngành, địa phương. Qua đó, kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vai trò và vị thế của Đảng bộ Khối đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước.

Chia sẻ những nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với những nhiệm vụ đang đặt ra và cần sự ủng hộ các cơ quan thông tấn, báo chí, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các Đảng ủy trực thuộc, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc, trọng tâm là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023); đồng thời, lan tỏa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đặc biệt là Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 của Đảng bộ Khối. Đồng thời, tuyên truyền cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Cùng với đó, tham gia đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, về nguồn và thực hiện Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối với các huyện nghèo, xã nghèo…

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí đã phát biểu chia sẻ và khẳng định những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong công tác tuyên truyền ở Đảng bộ Khối thời gian vừa qua; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, bày tỏ những định hướng trong công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối trong năm 2023

TH